نشریات

پلتس
Oilgram Price Report
September 19, 2023

این نشریه پلتس به شماره 101 مه در تاریخ 19 سپتامبر منتشر شده است گزارشی درباره واردات و صادرات نفت خام در کشورهای مختلف و میزان کاهشی یا افزایشی بودن آن گزارشی ارائه داده است.

مطالعه نشریه
پلتس
Asia-Pacific/Arab Gulf Marketscan
September 20, 2023

در این نشریه که به تاریخ بیستم سپتامبر منتشر شده است اطلاعات و گزارش روزانه بازارهای نفت اروپا ارائه می شود

مطالعه نشریه
پلتس
September 21, 2023
September 21, 2023

در این نشریه پلتس به شماره 55 که در تاریخ 21 سپتامبر منتشر شده است گزارشی درباره بازارهای اروپا ارائه شده است.

مطالعه نشریه
پلتس
Latin American Wire
1402/07/03

در این نشریه که در تاریخ سوم مهر 1402 منتشر شده است گزارشی درباره بازارهای امریکای لاتین ارائه می شود.همچنین درباره قیمتهای روزانه در پاناما،آرزانتین و سایر مناطق گزارش داده می شود.

مطالعه نشریه
پلتس
بازارهای اروپایی
1402/07/03

در این نشریه که به تاریخ سوم مهر 1402 منتشر شده است بازار و مارکت اروپا را گزارش می دهیم.(نفت،گازوییل،نفتا و …)

مطالعه نشریه
پلتس
Asia-Pacific/Arab Gulf Marketscan
1402/07/03

موضوع نشریه امروزکه به تاریخ سوم مهر 1402 منتشر شده است گزارشی از بازارهای آسیا-اقیانوسیه/عربی خلیج فارس می باشد .

مطالعه نشریه
آرگوس
قیمت روزانه نفت خام برنت
1402/06/28

این نشریه که در تاریخ 28 شهریور ماه در این سایت منتشر شده است تفاوت قیمت روزانه نفت خام را شامل است که نفتا هندوستان بین 835 تا 845 متغر است و نفت کره بین 85 تا 815 متغیر است

مطالعه نشریه
پلتس
LPGaswire
14 دسامبر 2023

نرخ LPGآسیا و خاورمیانه، اروپا و کل جهان را مشاهده کنید. در این شماره LPG خلیج فارس(ژاپن) 155.00 فروش رفته است

مطالعه نشریه
پلتس
ASIA PACIFIC ARAB
14 دسامبر 2023

نرخ محصولات و فرآورده های نفتی آسیا را اینجا ببینید به عنوان مثال نرخ گازوییل 97 unleaded با نرخ متوسظ 74.62 تا 74.66 قرار داده شده است و همچنین نفتا FOB arab GOLF بین 657.53 تا 659.78 فروخته شده است

مطالعه نشریه
پلتس
european marketscan
2023/10/14

در این شماره نرخ محصولات اروپایی قابل مشاهده است ازجمله نفتا FOB ایتالیا با 7.75 درصد کاهش تا 695 رسیده است

مطالعه نشریه
پلتس
crude oil marketwire
2023/10/14

در این شماره از نشریه کرود اویل مارکت نرخ نفت و فرورده های ان را در خاورمیانه و دیگر کشورهای دنیا و تحلیل قیمتهای ماههای گذشته را مشاهده می کنید.

مطالعه نشریه
پلتس
steel price report
2023/10/15

در این شماره از نشریه پلتس که در تاریخ 15 دسامبر 2023 انتشار یافته نرخ روزانه استیل از جمله hard rolled coil , cold rolled coil و… به همراه تحلیل آن و نمودار آنها و مقایسه با نرخهای قبلی قرار داده شده است.

مطالعه نشریه