باربری

حمل و نقل چیست؟

در واقع حمل و نقل به معنی جابجایی است؛ جابجایی مکانی، خواه جابجایی کالا خواه جابجایی افراد باشد. این فرآیند را می‌توان با وسایل نقلیه هوایی یا زمینی و دریایی انجام داد.