گزارش بانک مرکزی از جهش 96 درصدی صادرات کشور

طبق گزارش بانک مرکزی ارزش صادرات کشور در سال 1401 معادل 97 میلیارد و 656 میلیون دلار بوده که این رقم 95.9 درصد بیشتر از ارزش صادرات کشور در سال 1399 است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی سال 1401، مجموع صادرات کشور در سال 1401 به 97 میلیارد و 656 میلیون دلار رسیده است.

از این رقم، درآمد حاصل از صادرات نفت خام، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی رقمی بالغ بر 55 میلیارد و 410 میلیون دلار و صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) 42 میلیارد و 246 میلیون دلار بوده است.

این میزان صادرات نفتی و غیرنفتی تقریبا معادل صادرات کشور در سال 1396 است زیرا در آن سال مجموع صادرات کشور 98 میلیارد و 142 میلیون دلار بوده است. با این تفاوت که در سال 96 میزان صادرات نفت، فرآورده و گاز معادل 65 میلیارد و 818 میلیون دلار و میزان صادرات غیرنفتی 32 میلیارد و 324 میلیون دلار ارزش گذاری شده است.این جدول بانک مرکزی نشان می دهد در سال 1401، میزان کل صادرات کشور معادل 62.8 درصد بیشتر از سال 1398 و 95.9 درصد بیشتر از سال 1399 بوده است. میزان در مقایسه با سال 98، ارزش صادرات نفت و گاز 112.7 درصد و ارزش صادرات غیرنفتی 24.5 درصد رشد داشته است. همچنین در مقایسه با سال 1399، ارزش صادرات نفت و گاز 163.3 درصد و ارزش صادرات غیرنفتی 46.6 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی سال 1401، مجموع صادرات کشور در سال 1401 به 97 میلیارد و 656 میلیون دلار رسیده است.

از این رقم، درآمد حاصل از صادرات نفت خام، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی رقمی بالغ بر 55 میلیارد و 410 میلیون دلار و صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) 42 میلیارد و 246 میلیون دلار بوده است.