سازمان بورس هیچ برنامه‌ای برای حفاظت از صنایع بورسی ندارد!

در حاشیه اولین همایش بازار سرمایه، مجید عشقی در جمعی از اهالی رسانه به گفت‌وگو کوتاهی پرداختند.

پاسخ ایشان به سوال خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص سازوکارهای سازمان بورس برای مقابله با سیاست‌های قیمتی دولت باورنکردنی بود. ایشان عنوان کردند کسب اطلاعات درست از وضعیت صنایع و آگاهی از اثر قیمت‌گذاری بر روی تامین مالی ۲ عاملی است که سازمان در پیش گرفته و اجرایی شده‌اند.

حال سوال اینجاست چه بازاری شفاف‌تر از بورس مورد انتظار است که نه عموم جامعه بلکه اطلاعات رئیس سازمانش از وضعیت صنایع آن کامل شود؟

قسمت دوم پاسخ ایشان هم مجددا بحث برانگیز است! چرا که با توجه به تورم، هزینه‌های شرکت‌ها افزایش یافته اما قیمت گذاری دستوری مانع رشد درآمدها به همان اندازه می‌شود. واضحا سودآوری شرکت‌ها کاهش می‌یابد و فرآیند تامین سرمایه‌شان نیز به کندی پیش خواهد رفت.

با توجه به موارد مطروحه می‌توان نتیجه گرفت که سازمان بورس هیچ برنامه‌ای برای حفاظت از صنایع بورسی ندارد!