زمان اجرای مصوبات شورای رقابت درباره قیمت خودروها اعلام شد

شورای رقابت زمان لازم الاجرا بودن مصوبات این شورا در مورد قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، شورای رقابت اعلام کرد: با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲ مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تحت عنوان “دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری”، « بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند» و طبق بند ۱-۳ ماده ۳ دستورالعمل مذکور «مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه کننده خودرو لازم‌الاجراست».

همچنین به استناد مصوبه جلسه ۵۵۷ در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ در مورد قیمت خودروهای غیرمونتاژی و مصوبات جلسه ۵۶۶ در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ و جلسه ۵۷۲ در تاریخ ششم خرداد ۱۴۰۲ و جلسه ۵۸۴ تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۲ که درباره قیمت خودروهای سواری مونتاژی به تصویب شورای رقابت رسیده است؛ ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه کنندگان خودرو از ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ (زمان تصویب دستورالعمل یاد شده) بدین شرح است:

۱- تمام خودروهای سواری غیر مونتاژی بر اساس مصوبه ۵۵۷ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵

۲- تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ اعلام قیمت شدند، بر اساس مصوبه مزبور

۳- دو خودروی سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۷۲ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ اعلام قیمت شدند، بر اساس مصوبه مزبور

۴- تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۸۴ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ اعلام قیمت شدند، براساس مصوبه مزبور

بیکر افزود، اسناد زیادی وجود دارد که اسرائیل را در زمره نهادهای نژادپرست در جهان قرار می‌دهد. آنچه که آمریکا می‌خواهد نابودی مقاومت است و برای رسیدن به این هدف از هر ابزاری استفاده می‌کند. سرویس اطلاعاتی آمریکا و پنتاگون نیز برای رسیدن به همین هدف کار می‌کنند. اما واقعیت آن است که نفوذ آمریکا در منطقه رو به کاهش است.

وی با اشاره به ناکامی‌های رژیم اشغالگر در جنگ جولای تاکید کرد، آنچه که در سال 2006 اتفاق افتاد ارتباط تنگاتنگی با اخراج اسرائیل از لبنان در سال 2000 دارد. در مرحله فعلی نیز ممکن است کابینه نتانیاهو در سایه بحران‌های پیچیده اسرائیل به دنبال ماجراجویی نظامی جدید باشد.