دبیر کل انجمن سنگ آهن ایران؛

کاهش تصدی گری دولت در بخش قیمت گذاری دستوری الزامی است| دولت به سنگ آهنی ها اعتماد کرد.

دبیر کل انجمن سنگ آهن ایران گفت: دولت باید به تولید کنندگان محصولات معدنی اعتماد کرده و بخشی از تصدی گری خودش در قیمت گذاری دستوری را کاهش دهد.

هناز صفری؛ بازار: قیمت گذاری دستوری در بخش معدن و صنایع معدنی از جمله معضلاتی است که چند سالی است گریبان این بخش صنعتی کشور را گرفته است. زیرا قیمت گذاری دستوری که توسط دولت انجام می گیرد بسیاری ازبنگاه های اقتصادی و به خصوص بخش معدن را با چالش های گوناگونی روبه رو کرده است. این چالش ها به گونه ای نمود پیدا کرده که هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان نهایی محصولات معدنی نسبت به این گونه قیمت گذاری دولتی اعتراض دارند.بنابراین به نظر می رسد که رفع این مشکل تنها با کاهش تصدی گری دولت در بخش قیمت گذاری دستوری امکان پذیر خواهد بود.

قیمت گذاری محصولات معدنی ثبات داشته باشد

وی اظهار داشت: البته در بازار یک جاهایی مجبور هستند، تقاضاها را هم کنترل کنند که قیمت نهایی با قیمت پایه خیلی فاصله نداشته باشد. وقتی تقاضاها را کنترل کنند، روی تقاضای مازاد در بازارهای آزاد تاثیر می گذارد و به این طریق فقط نیازهای خودشان را تامین می کنند.

به گفته وی، همه این ها علاوه بر این که فساد ایجاد می کند حتما قیمت های دو نرخی هم به وجود می آورد. درنتیجه دو نرخی ها به ضرر بخش های دیگر زنجیره تمام می شود. زیرا نرخ آزاد در محاسبات و بررسی های سیاست گذران دخیل نیست و همین ها بعدها مشکلاتی جدی ایجاد می کند.

او تاکید کرد: برای همین است که اعداد و ارقام بورس را مبنا قرار می دهند و می گویند اعداد و ارقام باید شفاف باشد. بنابراین قضاوتشان را راجع به بقیه زنجیره هم براساس همان اعداد در نظر می گیرند که به نظر می آید در بسیاری از موارد ساختگی است و واقعی نیست. زیرا بازار چیز دیگری می گوید و اعداد و ارقام معامله شده هم در بازار کاملا متفاوت است که ضدیت ایجاد می کند.

عسگرزاده اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری اثرات بدی بر روی زنجیره فولاد می گذارد، ولی به طور کلی، به صورت مستقیم بر روی سنگ آهن خیلی تاثیر نداشته است و کماکان در همان فرمولی که بیان شد به صورت آرام در حال انجام دادن فعالیت هایمان هستیم و هیچ معضل جدی در بازار ایجاد نکرده است.

.

وی خاطرنشان کرد: درواقع برای این که مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی در بخش قیمت گذاری کم شود دولت باید تصدی گری خودش را در حوزه قیمت گذاری دستوری کاهش دهد تا فعالان این بخش بر اساس شرایط موجود و عرضه و تقاضایی که در بازار وجود دارد اقدام به قیمت گذاری کنند.

براساس یک فرمول و تفاهمی که با شرکت بورس کالای ایران داشتیم، از آن به بعد ما کالاها را کاملا به صورت منظم و با قیمت گذاری منسجم و هماهنگ در بورس کالا ارائه می کنیم که مساله، مورد تایید شرکت بورس ایران هم واقع شد

عسگرزاده ادامه داد: براساس یک فرمول و تفاهمی که با شرکت بورس کالای ایران داشتیم، از آن به بعد ما کالاها را کاملا به صورت منظم و با قیمت گذاری منسجم و هماهنگ در بورس کالا ارائه می کنیم که مساله، مورد تایید شرکت بورس ایران هم واقع شد.

به گفته وی؛ بنابراین درحال حاضر ، ما براساس همین موارد فعالیت های خودمان را انجام می دهیم تا شرایط با ثبات تری در بخش قیمت گذاری محصولات معدنی داشته باشیم.

دبیر کل انجمن سنگ آهن ایران تاکید کرد: البته این گونه قیمت گذاری ها در بخش بالادست صنایع معدنی اتفاق افتاده، ولی هنوز در بخش پایین دست اتفاق مشابهی نیافته است. شاید این مساله برمی گردد به این که تشکل ها نتوانسته اند مسوولیت این بخش را برعهده بگیرند و موفق عمل کنند. درحالی که ما در این حوزه مسوولیت برعهده گرفته و یک بُعد اخلاقی به همه داداه ایم که به بازار شوک وارد نکنیم.

وی تاکید کرد: تا زمانی که به بازار شوک های بیهوده وارد نشود و قیمت گذاری ها کارشناسی و اصولی باشد، هرگز مشکلات جدی برای بخش صنایع معدنی ایجاد نمی شود و باقی مشکلات را می توان با برنامه ریزی اصولی برطرف کرد.

عسگرزاده تصریح کرد: باید شرایط را خودمان ملاحظه و مدیریت کنیم. شاید کمی تشکل ها کم کاری کرده اند و شاید هم اصلا چنین پیشنهادی از طرف دولت به آنها داده نشده است. بنابراین کماکان قیمت ها به صورت یک قیمت گذاری دستوری انجام می گیرد. طبیعی است وقتی قیمت های دستوری اعمال شود فراز و فرودهای سنگینی در بخش فروش وجود خواهید داشت. در نتیجه همین فراز و فرودهاست که مشکلات جدی و گاهی لاینحل در بازار ایجاد می کند.

وی اظهار داشت: البته در بازار یک جاهایی مجبور هستند، تقاضاها را هم کنترل کنند که قیمت نهایی با قیمت پایه خیلی فاصله نداشته باشد. وقتی تقاضاها را کنترل کنند، روی تقاضای مازاد در بازارهای آزاد تاثیر می گذارد و به این طریق فقط نیازهای خودشان را تامین می کنند.

به گفته وی، همه این ها علاوه بر این که فساد ایجاد می کند حتما قیمت های دو نرخی هم به وجود می آورد. درنتیجه دو نرخی ها به ضرر بخش های دیگر زنجیره تمام می شود. زیرا نرخ آزاد در محاسبات و بررسی های سیاست گذران دخیل نیست و همین ها بعدها مشکلاتی جدی ایجاد می کند.

او تاکید کرد: برای همین است که اعداد و ارقام بورس را مبنا قرار می دهند و می گویند اعداد و ارقام باید شفاف باشد. بنابراین قضاوتشان را راجع به بقیه زنجیره هم براساس همان اعداد در نظر می گیرند که به نظر می آید در بسیاری از موارد ساختگی است و واقعی نیست. زیرا بازار چیز دیگری می گوید و اعداد و ارقام معامله شده هم در بازار کاملا متفاوت است که ضدیت ایجاد می کند.

عسگرزاده اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری اثرات بدی بر روی زنجیره فولاد می گذارد، ولی به طور کلی، به صورت مستقیم بر روی سنگ آهن خیلی تاثیر نداشته است و کماکان در همان فرمولی که بیان شد به صورت آرام در حال انجام دادن فعالیت هایمان هستیم و هیچ معضل جدی در بازار ایجاد نکرده است.