جزئیات جدید از 42 نیروگاه سیکل ترکیبی در حال ساخت

مجموع واحدهای نیروگاهی ساخته شده تا پایان سال 1404 در دو بخش تجدیدپذیر و حرارتی به ظرفیت 24.8 هزار مگاوات می‌رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برنامه توسعه نیروگاه تا پایان سال 1404 در قالب ساخت نیروگاه‌های حرارتی توسط بخش دولتی و خصوصی، نیروگاه‌های صنایع بزرگ و واحدهای تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفته است.

بر این اساس، طی 2 سال گذشته 39 واحد نیروگاه حرارتی و 41 نیروگاه تجدیدپذیر به مدار بهره‌برداری آمده است و 42 واحد نیروگاه حرارتی دیگر نیز در دست احداث است.

*ساخت 15 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی تا پایان سال 1404

بر اساس گزارش شرکت برق حرارتی ساخت 31 واحد نیروگاهی جدید در قالب برنامه توسعه واحدهای دولتی و خصوصی در دست احداث است که 1812 مگاوات از این واحدها تا پایان سال 1402، 2345 مگاوات تا پایان سال 1403 و 4601 مگاوات تا پایان سال 1404 برق خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به شبکه سراسری تزریق می‌کنند. بر این مبنا در قالب برنامه یادشده در مجموع 8758 مگاوات واحد نیروگاهی به ظرفیت شبکه برق کشور اضافه خواهد شد.

همچنین 18 واحد نیروگاه صنایع کشور نیز در دست احداث است که تا خرداد 1404 وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

*9814 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ساخته می‌شود

علاوه بر پروژه‌های حرارتی، برنامه‌ریزی برای ساخت 9814 مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی در قالب واحدهای  نیروگاهی مصوبه ماده 12، واحدهای صنایع و نیروگاه‌های قراردادی ماده 61، تابلوی برق سبز و سامانه‌های مقیاس کوچک احداث خواهد شد.

بر اساس برنامه یادشده سهم واحدهای نیروگاهی حرارتی و تجدیدپذیر تا پایان سال 1404 به 24 هزار و 814 مگاوات خواهد رسید.

تا شهریور ماه 1400 میزان ناترازی برق رقم 15 هزار مگاوات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رد کرده بود و در صورت تداوم شرایط گذشته عمق ناترازی به بیش از 22 هزار مگاوات نیز می‌رسید.