کشت و صنعت دعبل خزایی

شرکت كشت وصنعت دعبل خزاعی با در اختيار داشتن يكي از كارخانجات پيشرفته شكر، بر قراري استانداردهاي مديريت كيفيت ,ایمنی غذائی، زيست محيطي ، ايمني و بهداشت شغلی (ISO9001 , ISO14001 , ISO45001, ISO 22000) را در راس اهداف خود قرار داده و با تبعيت از الزامات قانوني و دولتي مرتبط، با پياده سازي سيستم مدیریت ایمنی غذائی و مديريت يکپارچه ( IMS ) و اجراي آن در کليه بخشهاي کشت وصنعت، خود را متعهد به تولید محصول سالم و بهداشتی مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی میداند.

محصولات

# عنوان محصول دسته بندی توضیحات تکمیلی فایل جزئیات
1
2
3
4
5
6