پتروشیمی پلی نار

این مجتمع که در استان تبریز واقع شده است، در سال 1371 تأسیس شد. مساحت زمین این شرکت حدود 20 هکتار است. محصول تولیدی این پتروشیمی پلی پروپیلن است که سالانه به میزان 65 هزار تن از آن تولید می شود. کاربرد اصلی محصولات این مجتمع شامل، الیاف موکت، فرش ماشینی، انواع نخ های گونی، قطعات لوازم خانگی، فیلم های بسته بندی و قطعات اتومبیل است. با توجه به سیاست های خصوصی سازی در برنامه های پنج ساله اول و دوم توسعه ی دولت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نسبت به واگذاری تعدادی از طرح های خود به بخش خصوصی اقدام کرد. در همین جریان، مقاومت اصولی طرح تولید پلی پروپیلناز پروپیلن مایع تولید شده در واحد الفین مجتمع پتروشیمی تبریز، در تاریخ 18 خرداد 1371 طی قراردادی به شرکت پلی نار واگذار گردید. در اواخر سال 1374، شرکت پلی نار با مشارکت شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، اقدام به عقد قرار داد خرید واحد پلی پروپیلن از شرکت هوخست آلمان (Hochest) شد. عملیات احداث کارخانه و نصب تجهیزات از سال 1375 شروع شد. کارشناسان و متخصصان ایرانی (بدون حضور کارشناس خارجی) عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی را در ابتدای سال 1378 آغاز کرده و در شب چهارم آبان ماه سال 1378 موفق به دریافت اولین پودر پلی پروپیلن تولید شده در واحد پلیمریزاسیون شدند. در ادامه ی تلاش های پرسنل شرکت، روند تولید رو به بهبودی رفت و مقدار تولید که در روز های اول راه اندازی کمتر از 5 تن در ساعت بود، در سال های بعد به تولید بیش از 7 تن در ساعت رسید.

محصولات

 • P-SIF-30 با نقطه ی نرم شدگی 156 درجه ی سانتی گراد.
 • P-F-040 با نقطه ی نرم شدگی 156 درجه ی سانتی گراد.
 • P-SF-060 با نقطه ی نرم شدگی 154 درجه ی سانتی گراد.
 • P-SI-080 با نقطه ی نرم شدگی 154 درجه ی سانتی گراد.
 • P-FI-090 با نقطه ی نرم شدگی 154 درجه ی سانتی گراد.
 • P-I-110 با نقطه ی نرم شدگی 154 درجه ی سانتی گراد.
 • P-FI-160 با نقطه ی نرم شدگی 154 درجه ی سانتی گراد.
 • P-YI-180 با نقطه ی نرم شدگی 154 درجه ی سانتی گراد.
 • P-YI-220 با نقطه ی نرم شدگی 154 درجه ی سانتی گراد.
 • P-YI-250 با نقطه ی نرم شدگی 154 درجه ی سانتی گراد.
 • P-YI-300 با نقطه ی نرم شدگی 152 درجه ی سانتی گراد.
 • P-YI-350 با نقطه ی نرم شدگی 152 درجه ی سانتی گراد.
 • P-CR-380 با نقطه ی نرم شدگی 155 درجه ی سانتی گراد.