پالایشگاه نفت تبریز

مراحل طراحی و ساخت پالایشگاه تبریز از سال 1353 شرکت اسنام پروجتی ایتالیا آغاز و در سال 1356 راه اندازی شد. ظرفیت اسمی اولیه این پالایشگاه 80 هزار بشکه در روز بود، که با اجرای طرح های توسعه ظرفیت، هم اینک این رقم به 110 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

محصولات