شرکت پتروشیمی مارون

شرکت پتروشیمی مارون در تاریخ10/11/1377 برای اجرای الفین هفتم تاسیس گردید. با اجرای این طرح که یا ظرفیت تولید سالیانه 1.1 میلیون تن پلی اتیلن در زمره بزرگترین الفین ها در جهان می باشد، برای اولین بار در کشور +C2 ( اتان ) از گاز طبیعی استحصال شده، طی فرآیندهایی به مواد الفینی، فرآورده های پلیمری و شیمیایی تبدیل می شود. شرکت پتروشیمی مارون در سال 1385 به بهره برداری رسید و در سال 1387 به بخش خصوصی واگذار شد. شرکت پتروشیمی مارون با دارا بودن کارخانه بازیابی اتان ، با بازیافت اتان از گاز طبیعی آن را برای تولید محصولات شیمیایی و پلیمری به کار می برد. این شرکت با توانایی تولید سالانه 1100000تن اتیلن، 200000 تن پروپیلن، 300000 تن پلی اتیلن سنگین، 300000 تن پلی پروپیلن و بیش از 443000تن انواع گلایکول یکی از بزرگترین شرکت های پتروشیمی در ایران و جهان می باشد.

محصولات

 • Ethylene
 • Propylen
 • Hydrogen
 • Methane
 • C4 plus
 • DPG
 • MEG
 • DEG
 • TEG
 • Z 30 G
 • Z 30 S
 • X 30 S
 • T 30 S
 • C 30 G
 • Z 30 S
 • V 30 G
 • F 30 G
 • X 30 G
 • T 30 G
 • C 30 G
 • C 30 S
 • HP 525 J
 • V 79 S
 • Z 69 S
 • HD-EX 3-100S
 • HD-BL 3VD
 • HD-BL 3
 • HD-EX 5