شرکت پتروشیمی لرستان

شرکت پتروشیمی لرسـتان (سهامی خاص) به منظور تحقق اهداف متعالی ایجاد توازن منطقه ای در توسعه و توازن بین استانهای مختلف کشور و به منظور تحرک بخشی به فرآیند تولید در مناطق کمتر توسعه یافته ، ایجاد اشتغال در کشور ، فعال کردن بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی و راه اندازی صنایع پایین دستی پتروشیمی در این گونه مناطق طبق مصوبه هیات وزیران شرکت ، شرکت پتروشیمی لرستان در سال 86 شروع بکار کرد. موقعیت جغرافیایی:استان لرستان -کیلومتر 12 جاده خرم آباد – کوهدشت مشخصات طرح: نام طرح:پتروشیمی لرستان مجری طرح: شرکت پتروشیمی لرستان محل اجراء: استان لرستان مساحت:130 هکتار مالکیت:100 درصد شرکت پتروشیمی باختر صاحب لیسانس:بازل و اکسن پیمانکاران مهندسی و تدارکات ( بخش فرایند ):کنسریوم تکنی مونت و نارگان تاریخ شروع طرح: 1388 تاریخ آغاز به کار: 1392

محصولات

 • LLDPE 33B02
 • LLDPE 22B02
 • LLDPE 22B01
 • LLDPE 27B01
 • HDPE 52B07
 • HDPE 52B11
 • HDPE 52B18
 • HDPE 54B04
 • HDPE 62N07
 • HDPE 62N11
 • HDPE 62N18
 • بوتن