شرکت پتروشیمی قائد بصیر

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در سال 1376 با هدف احداث کارخانه در زمینه تولید محصولات شیمیایی و پتروشیمی به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در تاریخ 1376/09/26 نزد اداره ثبت شرکت‍ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. با توسعه واحد تولیدی و توفیق در تولید محصول جدید پلی استایرن، پروانه بهره برداری شرکت در تاریخ 1394/11/13 برای تولید سالانه 30000 تن محصول ABS و 6000 تن محصول پلی استایرن تغییر یافته و از اداره کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان اخذ شد. همچنین شرکت از تاریخ 1397/07/24 در بازار فرابورس ایران پذیرفته شده و 10 درصد از سهام آن در تاریخ 1397/08/15 در این بازار عرضه عمومی و کشف قیمت گردیده است.

محصولات

  • ABS
  • ABS Alloys
  • SAN