شرکت پتروشیمی شیراز

شرکت پتروشیمی شیراز بعنوان اولین واحد تولیدی صنایع پتروشیمی ایران در سال 1342 به منظور تولید کودهای شیمیایی ازته آغاز به فعالیت نمود. این شرکت در 45 کیلومتری شهر شیراز، در مجاورت رودخانه کر و در نزدیکی مرودشت واقع گردیده است. وسعت شرکت 300 هکتار است که از این مقدار 72 هکتار آن را محوطه صنعتی تشکیل میدهد. ارتفاع شرکت از سطح دریا حدود 1600 متر می باشد. شروع به کار شرکت با بهره برداری از 4 واحد تولید آمونیاک، اوره، اسید نیتریک و نیترات آمونیوم و نیز واحد تامین سرویسهای جانبی ( آب ، برق ، بخار و هوای فشرده ) توام بوده و پس از آن با توجه به نیاز کشور، طرحهای توسعه متعددی به مرحله اجرا در آمده است. اولین طرح توسعه شرکت با بهره برداری از واحد سودااش در سال 1352 به مرحله اجرا در آمد و سپس در سال 1355 با احداث واحدهای STPP و DAP روند توسعه ادامه یافت. یکی از بزرگترین طرحهای توسعه شرکت در سال 1364 به مرحله ی بهره برداری رسید. در این طرح واحدهای جدید تولید آمونیاک ، اوره ، اسید نیتریک ، و نیترات آمونیوم با ظرفیتی معادل 10 برابر واحدهای قدیم به همراه واحدهای کلر آلکالی، متانول، پرکلرین و آرگون به ترتیب طی سالهای 1367 و 1369 و 1372و 1373 به بهره برداری رسیدند. با ادامه روند توسعه و به دنبال خارج ساختن واحدهای قدیمی از چرخه تولید، طرح اوره و آمونیاک سوم پتروشیمی شیراز در سال 1395 به بهره برداری رسید. با بهره برداری از این طرح سالانه 677000 تن آمونیاک و 1073000 تن اوره تولید می گردد که نقش مهمی در تامین نیازهای کشور و همچنین عرضه به بازارهای جهانی خواهد داشت. پتروشیمی شیراز در تاریخ 89/10/19 به شرکت سهامی عام تبدیل و سهام آن صد در صد به بخش خصوصی واگذار گردیده است. در حال حاضر ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی شرکت برابر با 3284720 تن در سال می باشد.

محصولات

# عنوان محصول دسته بندی توضیحات تکمیلی فایل جزئیات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11