شرکت پتروشیمی شهید رسولی

شرکت پتروشیمی شهید رسولی (سهامی خاص) در تاریخ 30/07/1380 طی شماره 187416 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران و محل احداث کارخانه در ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت سه می باشد. با واگذاری 60% سهام پتروشیمی شهید رسولی در تاریخ 15 بهمن 1390 به شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) در حال حاضر از جمله شرکت های فرعی این شرکت محسوب می گردد.

محصولات

# عنوان محصول دسته بندی توضیحات تکمیلی فایل جزئیات
1
2
3
4
5