شرکت پتروشیمی شازند اراک

طرح مجتمع پتروشیمی شازند (اراک) پس از انجام بررسی های اولیه، در سال 1363 به تصویب شورای عالی اقتصاد رسید. در سال 1364 طراحی و مهندسی واحد الفین که اولین و مهم ترین واحد مجتمع است، آغاز گردید و متعاقباً قرارداد طراحی و مهندسی و خرید ماشین آلات سایر واحدها امضاء و از سال 1368 کارهای نصب و ساختمان صنعتی شروع گردید. در اوایل سال 1366 شرکت سهامی پتروشیمی اراک با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 51 درصد سهام و بانک ملی ایران با 49 درصد سهام تاسیس گردید و طرح در چهارچوپ سیاست های این شرکت که اجراء و بهره برداری کامل آن است در مدار تولید قرار گرفت. طرح عظیم پتروشیمی شازند (اراک) به علت سیاست های فنی و اقتصادی در طول اجرا مراحل و مقاطع مختلفی را پشت سر گذاشت و نهایتاً در دو فاز متمایز و مشخص اجرا و به بهره برداری نهایی رسید. فاز اول بهره برداری از واحدهای سرویس های جانبی و تاسیسات عمومی و مشترک از سال 1371 آغاز گردید و واحدهای فرایندی شامل واحدهای الفین و واحدهای تولیدی پایین دستی در سال 1372 و سال های بعد مجموعه واحدهای فرایندی در مدار تولید قرار گرفتند و در فاز دوم و سوم واحدهای نواحی 2 و 3 شامل واحدهای (اسید استیک، استات وینیل، اکسید اتیلن، اتیلن گلیکل، دو اتیل هگزانول، اتانل آمین، اتوکسیلات، پلی اتیلن سبک خطی، پلی اتیلن سنگین، پلی پرو پیلن، بوتادین و پلی بوتادین) زنجیره تولیدات پلیمری و شیمیایی تکمیل نمودند.

محصولات

# عنوان محصول دسته بندی توضیحات تکمیلی فایل جزئیات
1 محصول تست 1 دسته بندی تست 1