شرکت پتروشیمی رجال

شرکت پتروشیمی رجال در زمینی به مساحت 12.3 در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام واقع شده و در سال 1381 تاسیس شده است. این کارخانه قادر به تولید 150،000 تن در سال پلی پروپیلن از پروپیلن مایع است. هموپلیمرها HOMOPOLYMERs، با آنالیزهای مختلف محصولات این مجموعه می‌باشد.

محصولات

# عنوان محصول دسته بندی توضیحات تکمیلی فایل جزئیات
1 R R
2 R R
3 R R
4 R R
5 R R
6 R R
7 R R
8 R R
9 R R
10 R R
11 R R
12 R R
13 R R
14 R R
15 R R
16 R R
17 R R
18 R R
19 R R
20 R R
21 R R
22 R R
23 R R
24 R R
25 R R
26 R R
27 R R
28 R R
29 R R
30 R R
31 R R
32 R R
33 R R
34 R R
35 R R
36 R R
37 R R
38 R R
39 R R
40 R R
41 R R
42 R R
43 R R
44 R R
45 R R
46 R R
47 R R
48 R R
49 R R
50 R R
51 R R
52 R R
53 R R
54 R R
55 R R
56 R R
57 R R
58 R R
59 R R
60 R R
61 R R
62 R R
63 R R
64 R R
65 R R
66 R R
67 R R
68 R R
69 R R
70 R R
71 R R
72 R R
73 R R
74 R R
75 R R
76 R R
77 R R
78 R R
79 R R
80 R R
81 R R
82 R R
83 R R
84 R R
85 R R
86 R R
87 R R
88 R R
89 R R
90 R R
91 R R
92 R R
93 R R
94 R R
95 R R
96 R R