شرکت پتروشیمی رجال

شرکت پتروشیمی رجال در زمینی به مساحت 12.3 در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام واقع شده و در سال 1381 تاسیس شده است. این کارخانه قادر به تولید 150،000 تن در سال پلی پروپیلن از پروپیلن مایع است. هموپلیمرها HOMOPOLYMERs، با آنالیزهای مختلف محصولات این مجموعه می‌باشد.

محصولات

 • RG 1001 M
 • RG 1001 P
 • RG 1040 N
 • RG 1100 H
 • RG 1100 L
 • RG 1100 N
 • RG 1100 RC
 • RG 1100 UC
 • RG 1101 XXS
 • RG 1148 RC
 • RG 1148 TC
 • RG 1148 UC
 • RG 1150 N
 • RG 1150 RC
 • RG 1184 L
 • RG 1002 G
 • RG 1002 H
 • RG 1002 L
 • RG 1040 K
 • RG 1084 K
 • RG 1102 G
 • RG 1102 H
 • RG 1102 J
 • RG 1102 K
 • RG 1142 K
 • RG 1184 L
 • RG 1101 M
 • RG 1101 N
 • RG 1101 P
 • RG 1101 R
 • RG 1101 RC
 • RG 1101 S
 • RG 1101 SC
 • RG 1101 XN
 • RG 1101 XP
 • RG 1101 XR
 • RG 1101 XS
 • RG 1101 XXR
 • RG 1102 L
 • RG 1102 XK
 • RG 1102 XL
 • RG 1191 N
 • RG 1191 XN
 • RG 1002 N
 • RG 1100 VC
 • RG 1102 M
 • RG 1102 N
 • RG 1104 H
 • RG 1104 J
 • RG 1104 K
 • RG 1104 XK
 • RG 1125 MC
 • RG 1128 MC
 • RG 1128 N
 • RG 2240 P
 • RG 2248 P
 • RG 2248 TC
 • RG 2248 VC
 • RG 2300 K
 • RG 2300 L
 • RG 2300 XK
 • RG 2340 P
 • RG 2348 M
 • RG 2348 TC
 • RG 2440 P
 • RG 2440 K
 • RG 2448 L
 • RG 2448 TC
 • RG 2500 H
 • RG 2500 MC
 • RG 2600 M
 • RG 2600 TC
 • RG 2640 L
 • RG 2640 PC
 • RG 2800 K
 • RG 2700 L
 • RG 2800 XK
 • RG 2900 H
 • RG 2900 NC
 • RG 3048 TC
 • RG 3240 H
 • RG 3240 NC
 • RG 3248 RC
 • RG 3248 TC
 • RG 3340 NC
 • RG 3348 SC
 • RG 3202 H
 • RG 3200 MC
 • RG 3202 S
 • RG 3212 H
 • RG 3225 MC
 • RG 3236 MC
 • RG 3300 MC
 • RG 3325 MC
 • RG 3420 L
 • RG 3520 L