شرکت پتروشیمی بیستون

پتروشیمی بیستون، در شمال شــرقی شهر کـرمانشاه و در زمینـی به مساحت 63 هکتــار واقــع شده است که تعداد 500 نفر از نیروهای متخصص و غیر متخصص در آن شاغل می باشند. سرمایه گذاری ارزی این شرکت 113 میلیون یورو ، بعلاوه 817 میلیارد ریال می باشد. خـــوراک این شرکت ، نفت سفید و بنزن می باشد که نفت سفید آن به میزان 386 هزارتـن در سـال از پالایشگاه های کرمانشـاه و آبادان و بنزن به مقدار 19 هزارتـن در سال از سایـر مجتمع های پتروشیمی کشور تأمین خواهد شد . تولیدات نهایی این شرکت در سال عبارت است از : L.A.B ( آلکیل بنزن خطی ( به میزان 50 هزارتـن جهـت مصارف داخـلی و خارجی و H.A.B ( آلکیـلات سنگین ( بـه مقـدار 6480 تن بعنوان مواد اولیه روان کننده های صنعتی ، و بــرش های سبک و سنگیـن و رافینیت جمعاً به میزان 88% نفت سفید دریافتی ، که کلاً به پالایشگاه کرمانشاه برگشت داده خواهد شد.

محصولات

# عنوان محصول دسته بندی توضیحات تکمیلی فایل جزئیات
1
2
3