شرکت پاکدیده

شرکت پاکدیده در زمینه تولید محصولات مارگارین فعالیت مینماید کارخانه این شرکت در شهرک صنعتی پایتخت جاده) (خاوران قرار دارد این کارخانه مجهز به تکنولوژی مدرن آلمان و با پرسنل متخصص دارای پنج خط تولید تمام اتوماتیک بوده و ظرفیت اسمی کارخانه حدود سیصد تن در روز است کلیه محصولات شرکت دارای گواهینامههای استاندارد ملی ایران و ۹۰۰۱ HACCP ISO و سایر پروانههای مجاز بهره برداری از وزارت بهداشت می باشد که با برند ماهان مشغول به کار می باشد.

محصولات

  • کره گیاهی
  • مارگارین
  • کره فله
  • روغن صاف