شرکت صنعتی بهپاک

شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۷/۰۶/۰۹ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره ۸۴ مورخ ۱۳۴۷/۰۶/۱۴ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان بهشهر به ثبت رسید که متعاقبا بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۸ مرکز اصلی شرکت به تهران منتقل گردیده و تحت شماره ۱۳۱۹۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و از تاریخ ۱۳۷۴/۳/۲۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در سال ۱۳۸۸ به دلیل عدم احراز معیارهای حضور (عمدتا به دلیل زیاندهی شرکت در سنوات گذشته)، سهام شرکت از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار حذف گردیده است که متعاقبا در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ با شماره ۱۱۱۸۴ در فهرست شرکت های ثبت شده در سازمان بورس درج گردید و نماد این شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۵ در بازار توافقی فرابورس گشایش و مورد معامله قرار گرفت. با توجه به روند مثبت فعالیت این شرکت در بازار فرابورس ایران، پیرو نامه شماره ۹۵/۲/۵۷۶۹۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ فرابورس ایران، عرضه اولیه سهام این شرکت در بازار دوم فرابورس ایران در تاربخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ انجام و از تاریخ مذکور تا کنون معاملات سهام این شرکت در بازار دوم فرابورس ایران انجام می گیرد.

محصولات

# عنوان محصول دسته بندی توضیحات تکمیلی فایل جزئیات
1
2
3
4
5
6
7