شرکت صنایع غذایی پیچک

شرکت صنایع غذایی پیچک در سال ۱۳۴۸ به صورت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۳۷۵۰ مورخ ۲/۱۲/۱۳۴۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. این شرکت در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۷۲ به سهامی عام تبدیل شد.

محصولات

# عنوان محصول دسته بندی توضیحات تکمیلی فایل جزئیات
1
2
3
4
5
6