سیمان پیوند گلستان

شرکت سیمان پیوند گلستان با هدف تولید انواع سیمان و فراورده های سیمانی در سال 1382 بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس گردید و به شماره 209061 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید با ظرفیت تولید یک میلیون تن در سال، اسفند ماه سال 1389 به بهره برداری تولید کلینکر و ابتدای سال 1390 به تولید سیمان خاکستری رسید. محصولات شرکت سیمان پیوند گلستان در بازارهای داخلی در استانهای گلستان، مازندران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان و تهران و در بازارهای خارجی به کشورهای(ترکمنستان، روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان وافغانستان ) عرضه شده است.

محصولات

  • سیمان پرتلند تیپ 325-۱
  • سیمان پرتلند تیپ ۴۲۵-۱
  • سیمان پرتلند تیپ 525-۱
  • سیمان پرتلند تیپ ۲
  • سیمان پرتلند تیپ 5
  • سیمان مرکب