سیمان مازندران

به منظور تأمين سيمان مورد نياز استان مازندران ، مطالعات اوليه جهت تأسيس كارخانه سيمان توسط بانك اعتبارات صنعتي انجام گرفت و در همين رابطه شركتي بنام شركت سيمان گرگان و مازندران (سهامي خاص ) به منظور انجام مطالعات و تحقيقات مورد لزوم در تاريخ 1351/09/01 با سرمايه اوليه ده ميليون ريال توسط بخش خصوصي تأسيس گرد د,پس از انجام مطالعات زمين شناسي در مناطق مختلف استان موقيعت فعلي شركت بعنوان محل احداث تعيين گرديد . پس از تعيين محل احداث ، كارخانه سيمان گرگان و مازندران (سهامي عام ) در تاريخ 1353/12/08در ادارة ثبت شركتها و مالكين صنعتي به تاريخ تأسيس شركت 1353/10/21 و مدت نامحدود ثبت گرديد .پس از تاسيس شركت گرگان و مازندران (سهامي عام ) ، مجمع عمومي موسس كليه دارايي هاي شركت مورد بحث كه مبلغ آن به ارزش دفتري حدود 19 ميليون ريال بوده رابه شركت جديد التأسيس منتقل نمود. در تاريخ 1354/02/06 شركت فوق برابر صورتجلسة مجمع عمومي عادي منحل و آگهي انحلال آن از طريق روزنامه هاي رسمي كشور به اطلاع عموم رسيده بود و به پيشنهاد استانداري مازندران و هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي فوق العاده در تاريخ 1360/06/08 نام شركت به سيمان مازندران (سهامي عام ) تغيير نمود . طبق موارد منعقده در اساسنامه و بر طبق اختيارات واگذار شده به مديران سيمان مازندران انعقاد قرارداد خريد ماشين آلات كارخانه با يك كنسرسيوم آلماني مركب از پنج شركت مختلف بنامهاي همبولت وداك (HUMBOLDT WEDAGE ) سازندة ماشين آلات ، لوشه (LOESCHE ) سازندة آسياب مواد ، كلاديوس پيترز (CLADIUS PETERS ) سازنده ايراسلايدها و سيستم سيلو ها ، براون باوري ( BROWN BAVORI ) سازندة تجهيزات برقي و هاور اند بوكر ( HAVER & BOECKER ) سازندة بارگير خانه ، در ماههاي ژوئن و ژوئيه 1976 انجام گرفت و بعد از انعقاد قرار داد خريد ماشين آلات و تعيين شركت تأمين ساختمان بعنوان پيمانكار ساختماني ، كلنگ احداث كارخانه در تيرماه 1355 به زمين زده شد . حمل ماشين آلات به كارخانه تا سال 1356 بطور كامل انجام يافت كه طبق قرارداد ، سر كنسرسيوم موظف به انجام تمامي كا رهاي نصب و راه اندازي كارخانه بود . تا آبان 1357 حدود 80 % كارهاي ساختماني و 70 % كارهاي مكانيكي انجام شد . بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 و خروج كارشناسان خارجي و توقف شش ماهه در اجراي پروژه ، با همت و تلاش كارشناسان داخلي كليه دستگاهها نصب و راه اندازي گرديدند و سر انجام در1360/06/31 توليد كارخانه با ظرفيت 600.000 هزارتن كلينكر و 624.000 تن سيمان در سال آغاز گرديد. از سال 1382 شركت سيمان مازندران (سهامي عام ) تصميم گرفت با استفاده از تسهيلات صندوق ذخيره ارزي نسبت به احداث يك خط جديد توسعه با ظرفيت 3300 تن در روز و افزايش ظرفيت خط موجود از 2000 به 4000 تن كلينكر در روز اقدام نمايد. پس از اخذ مجوزهاي مربوطه از وزارت صنايع و معادن و سازمان محيط زيست و مصوبه هيئت امناي صندوق ذخيره ارزي و شوراي پول و اعتبار موفق گرديد 9/43 ميليون يورو از منابع صندوق ذخيره ارزي به عنوان تسهيلات ارزي و معادل مبلغ 300 ميليارد ريال تسهيلات ريالي از بانك ملي ايران اخذ و عمليات طراحي از بهمن ماه 82 آغازگرديد. پس از انتخاب مشاور سازه (مهندسين مشاور سانو ) نسبت به انتخاب پيمانكار ساختماني (شركت اسپندان نوآور بنا ) اقدام و عمليات ساختماني بطور رسمي از شهريور ماه 83 آغاز گرديد. همزمان با اقدامات طراحي و ساخت ، گشايش اعتبار اسنادي لازم انجام و عمليات ساخت و نصب به نحوي برنامه ريزي گرديد كه خط توسعه در مدت 36 ماه تكميل و در تاريخ 1386/06/28 توليد آزمايشي را آغاز گرديد . بعد از پايدار شدن توليد خط توسعه ، خط قديم جهت انجام پروژه افزايش ظرفيت متوقف گرديد و بعد از 8 ماه تلاش شبانه روزي دست اندركاران هر دو خط توسعه و افزايش ظرفيت توسط وزير محترم صنايع و معادن در تاريخ 1387/04/06 افتتاح گرديد .

محصولات

# عنوان محصول دسته بندی توضیحات تکمیلی فایل جزئیات
1 سیمان تیپ 1-525
2 سیمان تیپ 1
3 سیمان تیپ 2
4 سیمان تیپ 3- زود گیر
5 سیمان پوزولانی
6 سیمان آهکی
7 سیمان M600