سیمان خوی

شرکت سیمان خوی در سال 1383 در 16 کیلو متری شهرستان خوی به منظور تولید انواع محصولات سیمان از تیپ2، پرتلند 325-1، پرتلند 425-1 و سیمان PLC با ظرفیت یک/1 میلیون تن در سال تأسیس گردید. مأموریت شرکت تولید انواع سیمان برای مشتریان بخش دولتی و خصوصی جهت مصارف عمرانی داخل و خارج کشور می باشد. همچنین یکی دیگر از مأموریتهای مهم این شرکت ایجاد اشتغال برای 500 نفر مستقیم و 5000 نفر غیر مستقیم در منطقه و تأمین نیازهای کشور در زمینه سیمان می باشد.

محصولات

  • سیمان پرتلند تیپ 1-325
  • سیمان پرتلند تیپ 1-425
  • سیمان پرتلند تیپ 2
  • سیمان PLC