کاخ سفید: کاهش سرعت غنی‌‌سازی ایران را تایید نمی‌کنیم

جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید ادعای وال‌استریت‌ژورنال درباره کاهش سرعت غنی‌‌سازی ایران را تایید نکرد.

🔹این روزنامه نوشته که ایران سرعت انباشت اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصد را به میزان قابل توجهی کاهش داده و مقداری از ذخایر خود را رقیق کرده است.