پالایشگاه نفت کرمانشاه

پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال 1301 با ظرفیت روزانه 2 هزار بشکه به بهره برداری رسید. این پالایشگاه در زمان خود دومین پالایشگاه ایران بود و نفت خام آن از میدان نفتی نفت شاه تأمین می شد. ظرفیت اسمی این پالایشگاه در حال حاضر 25000 هزار بشکه در روز و ظرفیت عملیاتی آن 30000 بشکه در روز می باشد. خوراک نفت خام این پالایشگاه شامل نفت خام نفت شهر، سرکان، مالکوه در شهرستان پلدختر و اهواز – آسماری می باشد.

محصولات