پالایشگاه نفت شیراز

پالایشگاه شیراز با ظرفیت اولیه 40 هزار بشکه در روز در سال 1349 کلنگ آن زده شد و در سال 1352 مورد بهره برداری قرار گرفت. شرکت پالایش نفت شیراز در سال 1352 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس گردید. در سال 1377 بر اساس سیاست های جاری، ساختار اداری پالایشگاه به نوع شرکتی تغییر و دوره جدید فعالیت خود را با نام شرکت پالایش نفت شیراز آغاز نموده و در سال 1388 به شرکن سهامی عام تبدیل شد.

محصولات