پالایشگاه نفت خام آبادان

کلنگ احداث پالایشگاه آبادان در سال 1287 به زمین زده شد و در سال 1291 با 2500 بشکه در روز به عنوان اولین تصفیه خانه نفت کشور آغاز به کار نمود. این پالایشگاه در دو مقطع طی سال های 1320 و 1356 عنوان بزرگترین پالایشگاه جهان را با خود همراه داشت

محصولات

  • گوگرد
  • گرانول
  • حلال410