پالایشگاه نفت بندر عباس

پالایشگاه نفت بندر عباس در فضایی به وسعت تقریبی 700 هکتار در کرانه شمالی آب های خلیج فارس و مجاورت شهر بندر عباس در سال 1371 احداث و در سال 1376 مورد بهره برداری قرار گرفت. این مجموعه به منظور تامین بخشی از فراورده های نفتی مورد نیاز شرکت و امکان صدور فراورده های مازاد تاسیس شده است.

محصولات