مجتمع کشت وصنعت ماهیدشت کرمانشاه

این شرکت در سال ۱۳۷۶ تحت شماره ۴۹۰۱ در کرمانشاه به ثبت رسیده است. نام تجاری ان نازگل است. انواع روغن خام و کنجاله و اسیدهای چرب نیز از تولیدات این واحد تولیدی میباشد .

محصولات

  • روغن
  • سس مایونز
  • قند