صنایع غذایی فدلک

غذایی فدلک تولید کننده انواع محصولات غذایی پولک واقع در ،خوزستان ،شوشتر کیلو متر ۷ جاده اهواز در محدوده ای به مساحت ۳۰،۰۰۰ متر مربع با هدف تولید و توزیع مواد غذایی کنسروی در سال ۱۳۶۱ با اخذ مجوزهای لازم با نام تجاری پولک شروع به فعالیت نمود. این شرکت در سال ۱۳۷۹ در راستای افزایش رضایت مشتریان اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ۱۹۹۴ : ۹۰۰۲ ISO نموده و در سال ۱۳۸۲ بعنوان یکی از واحدهای پیشرو در صنایع غذایی و در راستای نیل به بهبود مستمر فرآیندهای سازمان و همچنین کنترل بیشتر بر مخاطرات ،میکروبی فیزیکی و شیمیایی محصول اقدام به استقرار سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ۹۰۰۱:۲۰۰۰ ISO و سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی HACCP نموده است.

محصولات

  • انواع کنسرو ماهی