شرکت پتروشیمی اروند

پتروشیمی اروند در راستای آرمان خود کفایی و توسعه صنعتی با هدف تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی مورد نیاز بازارهای داخلی و خارجی در سایت 3 منطقه ویژه اقتصادی بندر امام(ره) و در زمینی به مساحت 108 هکتار احداث گردیده است. این مجتمع مجری واحد های الفین و EOG.MEG بود که به دلیل انتقال واحد الفین به گچساران و همچنین عقد قرارداد واحد های کلر آلکالی، اتیلن دی کلراید، وینیل کلراید مونومر و پی وی سی توسط شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در سال 1381 با شرکت اوده از آلمان و سازه از ایران، ساخت و اجرای این مجموعه عظیم به شرکت تاسیس شده اروند محول گردید.

محصولات

  • کلر
  • کاستیک 100%
  • آب ژاول
  • EDC
  • VCM
  • S-PVC
  • VCM