شرکت مهنام

شرکت صنایع غذایی مهنام در سال ۱۳۴۸ با نام پاتریکو در منطقه کرج به فعالیت در زمینه تولید سوپهای نیمه آماده با اسم پاتری (سوپ نمود و درسال ۱۳۶۲ به مهنام تغییر نام یافت. شرکت مهنام در سال ۱۳۸۵ موفق به اخذ گواهی نامه های ۲۲۰۰۰-ISO از URS و ISO ۹۰۰۱ ، HACCP از TUV گردیده است این شرکت در سال ۱۳۶۴ تحت پوشش بنیاد معظم ۱۵ خرداد قرار گرفته و از سال ۱۳۷۸ تا کنون این شرکت با مدیریت شرکت سرمایه گذاری البرز به حیات خود ادامه داده است.

محصولات

  • کنسرو غیرگوشتی
  • سوپ و حلیم نیمه‌آماده
  • شوریجات
  • ترشیجات
  • غلات (جو پرک)