شرکت سپهر نوید آفرین

شرکت آوازه حاصل دسترنج ۳ نسل کسب و کار خانوادگی در عرصه برنج ایران می.باشد بنیان گذار این شرکت حاج ابوالفضل ابوترابیان با نگاه کارآفرین خود نسبت به اهداف والای ملی و حفظ اعتبار و دستاورد خانوادگی چند نسل همیشه صبور بوده اند. حال با گذشت سالها تلاش و کوشش این کسب و کار وارد مرحله ایی جدیدی شده است مرحله ای که جوانان نخبه حرفه ای و میهن دوست جذب مجموعه آوازه شده اند نگاه این جوانان پیاده سازی کسب و کار در قالب جدید و برند محور می باشد. در سال ۱۳۹۲ این مجموعه اقدام به خرید عمده برنج ایرانی تولید داخل نموده است آوازه قصد دارد با برنامه های خود از کشاورزان ایرانی حمایت کند که در سالهای آتی شاهد افزایش سال به سال این برنامههای حمایتی خواهیم بود.

محصولات

  • برنج
  • چای
  • روغن
  • رب گوجه فرنگی
  • قند