سیمان غرب آسیا

سیمان غرب آسیا در استان خراسان رضوی در سال 1397 فعالیت خود را در زمینه تولید سیمان آغاز کرده است. ظرفیت تولید سیمان این شرکت سالانه یک میلیون و پانصد هزار تن سیمان است. این شرکت توانسته برای بیش از 400 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کند. چه بسا که در کنار آن صدها شغل دیگر به صورت غیر مستقیم ایجاد شده است.

محصولات

  • سیمان پرتلند تیپ 425-1
  • سیمان پرتلند نوع 2
  • سیمان پرتلند نوع 3
  • سیمان پرتلند نوع 5