سیمان ساروج

کارخانه سیمان ساروج اصفهان به همت آقایان حمیدرضا صمدی، علیرضا صمدی و محمدرضا صمدی در سال 1384 با ظرفیت 2000 تن کلینکر در روز با هدف ایجاد اشتغال در استان اصفهان و کمک به چرخ صنعت کشور و دست یافتن به بازارهای جهانی در سال 1387 با حضور وزیر محترم صنایع و معادن و معاونین استاندار محترم و مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن و مدیران و کارشناسان داخلی و خارجی صنعت سیمان و مسئولین کشوری و استانی افتتاح گردید.کارخانه سیمان ساروج اصفهان به همت آقایان حمیدرضا صمدی، علیرضا صمدی و محمدرضا صمدی در سال 1384 با ظرفیت 2000 تن کلینکر در روز با هدف ایجاد اشتغال در استان اصفهان و کمک به چرخ صنعت کشور و دست یافتن به بازارهای جهانی در سال 1387 با حضور وزیر محترم صنایع و معادن و معاونین استاندار محترم و مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن و مدیران و کارشناسان داخلی و خارجی صنعت سیمان و مسئولین کشوری و استانی افتتاح گردید.

محصولات

  • سیمان تیپ 325-1
  • سیمان تیپ 425-1
  • کلینکر